Dostrzec oznaki

Świadomość może uratować życie

Ofiary handlu ludźmi są wśród nas.

Mimo iż osoby poszkodowane często żyją w ukryciu, nawet ty możesz spotkać osobę, której zachowanie lub okoliczności życiowe mogą wzbudzić twoje zaniepokojenie. Wiedząc jak “dostrzec oznaki handlu ludźmi” możesz uratować czyjeś życie.

Poniższe wskaźniki powinny być rozpatrywane łącznie i nawet jeżeli uda ci się dostrzec jeden, dwa lub nawet trzy to nie zawsze oznaczna to, że dana osoba padła ofiarą handlu ludźmi. Jeżeli masz jakiekolwiek podejrzenia o handel ludźmi w twoim otoczeniu, powinieneś to zgłosić.

 

Główne oznaki

Ofiary handlu ludźmi  często są zwabiane do innego kraju poprzez fałszywe obietnice i dlatego takie osoby mogą mieć problem z zaufaniem wobec innych. Ofiary handlu ludźmi mogą:

 • Obawiać się policji/władzy
 • Obawiać się swoich prześladowców,  oraz tego, że będą oni prześladować ich rodziny w przypadku, gdy dana ofaria handlu ludźmi zdecyduje się na ucieczkę
 • Okazywać oznaki traumy fizycznej i psychologicznej np.: niepokój, zaniki pamięci, posiniaczenia, nieleczone dolegliwości
 • Obawiać się opowiedzieć innym osobom o swojej sytuacji
 • Nie zdawać sobie sprawy, że zostały uprowadzone i myśleć, że po prostu mają złą pracę
 • Mieć ograniczoną możliwość poruszania się
 • Pracować nieodpłatnie lub zarabiać bardzo mało
 • Mieć ograniczony dostęp do opieki medycznej
 • Być pod wrażeniem, że są zadłużeni
 • Nie posiadać paszportu, lub wspomnieć że ktoś inny przetrzyjmuje ich paszport
 • Być regularnie przemieszczani by uniknąć wykrycia

Wykorzystywanie seksualne

Bądź świadomy: zwykłe mieszkania/hotele są coraz częściej używane jako domy publiczne. Osoby wykorzystywane seksualnie mogą:

 • Być przemieszczane  pomiędzy domami publicznym oraz z miasta do miasta
 • Spać w miejscu pracy
 • Posiadać ograniczoną ilość ubrań, z których większość ma charakter seksualny
 • Być uzależnione od alkoholu/narkotyków
 • Być zmuszane lub  zastraszane do świadczenia usług seksualnych
 • Być ofiarami porwania, napaści lub gwałtu
 • Mieć ograniczoną możliwość poruszania się, np.: zabierane do i odbierane z pracy
 • Być pozbawione zarobków za świadczone usługi (osoba trzecia zabiera pieniądze)

Praca przymusowa

Jest to praca wykonywana pod groźbą kary oraz gdy pracownik nie rozpoczął danej pracy dobrowolnie i nie może opuścić miejsca zatrudnienia. Ofiary pracy przymusowej mogą:

 • Otrzymywać groźby przemocy fizycznej, lub być skrzywdzone przez osobę, która zmusza ich do pracy
 • Mieć ograniczoną możliwość poruszania się lub być uwięzione 
 • Być w “spirali zadłużenia”, tzn. pracują żeby spłacić dług lub pożyczkę, często ofiary pracy przymusowej otrzymują za swoją pracę bardzo niskie zarobki lub nic ze względu na odciąganie “zadłużenia” z wypłaty.
 • Mieć wstrzymane wynagrodzenie lub nadmiernie obniżone płace
 • Mieć swoje dokumenty/numer pesel przetrzymywane przez oprawcę
 • Otrzymywać groźby o ujawnieniu władzom ich nielegalnego statusu imigracyjnego
 • Nie otrzymywać odpowiednich dokumentów od swojego pracodawcy
 • Kiepskie lub brak standardów BHP
 • Mieć wymóg płacenia za narzędzia pracy i jedzenie
 • Narzucone miejsce zamieszkania (opłaty potrącane z wypłaty)
 • Otrzymywać wypłatę mniejszą niż średnia krajowa lub płaca minimalna
 • Być zależni od pracodawcy w dostępie do podstawowych usług
 • Brak dostępu do kontraktu zatrudenia
 • Pracować nadmierną ilość godzin/mieć tylko parę przerw

Przemoc wobec dzieci

“Nadużywanie wrażliwości dziecka przez osobę bądącą w pozycji władzy lub zaufania, wykorzystując tę pozycję do uzyskania usług seksualnych w zamian za przysługi  lub inne korzyści jak alkohol, narkotyki, uwagę lub prezenty” – Engage Team, Blackburn

Możesz zauważyć, że dziecko:

 • Często znika lub wagaruje
 • Jest skryte
 • Otrzymuje pieniądze/prezenty z niewyjaśnionego źródła
 • Eksperymentuje z narkotykami/alkoholem
 • Przebywa w towarzystwie osób starszych (poza normalnymi okolicznościami) / są uwodzone przez osoby starsze
 • Jest w związku ze znacznie starszą osobą
 • Bierze udział w wydarzeniach socjalnych bez spójnego wyjaśnienia
 • Było widziane jak wsiada lub wysiada do samochodu z nieznanymi osobami dorosłymi
 • Wskazuje oznaki przemocy fizycznej/seksualnej (w tym chorób przenoszonych drogą płciową)
 • Wskazuje oznaki niskiej samooceny/samookaleczenia/zaburzenia jedzenia

Działania przestępcze

Osoba jest zrekrutowana i oszukana/zmuszana do działalności przestępczej, np.: kradzieże kieszonkowe, żebranie, uprawianie marihuany lub do oszustw podatkowych

Te same wskaźniki, jak w przypadku pracy przymusowej, można zauważyć przy uprawie marihuany, oraz:

 • Okna budynku są na stałe zasłonięte od środka
 • Można zaobserwować nieregularne wizyty na teren posiadłości w różnych godzinach dnia
 • Nieruchomość może znajdować sie na osiedlu mieszkaniowym
 • Nietypowe odgłosy dochodzące z danej posiadłości np. maszyneria
 • Ostre zapachy pochodzące z nieruchomości

Służba domowa

Szczególnie poważna forma pozbawienia wolności; cechuje się obowiązkiem zapewnienia określonych usług i zobowiązaniem do życia na terenie posiadłości innej osoby bez możliwości zmiany tych warunków. Osoby zmuszane do służby domowej mogą:

 • Mieszkać z rodziną, dla której pracują
 • Nie spożywać posiłków z resztą rodziny
 • Nie posiadać własnej sypialni lub odpowiedniego miejsca do spania
 • Nie posiadać przestrzeni prywatnej
 • Być zmuszani do nadgodzin; być “na telefon” przez 24 godziny dziennie
 • Nie mieć możliwości opuszczenia domu bez “pracodawcy”
 • Być niedożywieni
 • Być zgłoszeni jako osoby zaginione lub być oskarżeni o przestępstwo przez swoich “pracodawców” gdy próbują uciec

Zgłoś Problem

 

Zgłoś problem w UK:
help@hopeforjustice.org

 

WAŻNA INFORMACJA: Jeśli masz powody, aby sądzić, że dana osoba jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie, najpierw zadzwoń na policję