Praca przymusowa

Jest to praca wykonywana pod groźbą kary oraz gdy pracownik nie rozpoczął danej pracy dobrowolnie i nie może opuścić miejsca zatrudnienia. Ofiary pracy przymusowej mogą:

 • Otrzymywać groźby przemocy fizycznej, lub być skrzywdzone przez osobę, która zmusza ich do pracy
 • Mieć ograniczoną możliwość poruszania się lub być uwięzione 
 • Być w “spirali zadłużenia”, tzn. pracują żeby spłacić dług lub pożyczkę, często ofiary pracy przymusowej otrzymują za swoją pracę bardzo niskie zarobki lub nic ze względu na odciąganie “zadłużenia” z wypłaty.
 • Mieć wstrzymane wynagrodzenie lub nadmiernie obniżone płace
 • Mieć swoje dokumenty/numer pesel przetrzymywane przez oprawcę
 • Otrzymywać groźby o ujawnieniu władzom ich nielegalnego statusu imigracyjnego
 • Nie otrzymywać odpowiednich dokumentów od swojego pracodawcy
 • Kiepskie lub brak standardów BHP
 • Mieć wymóg płacenia za narzędzia pracy i jedzenie
 • Narzucone miejsce zamieszkania (opłaty potrącane z wypłaty)
 • Otrzymywać wypłatę mniejszą niż średnia krajowa lub płaca minimalna
 • Być zależni od pracodawcy w dostępie do podstawowych usług
 • Brak dostępu do kontraktu zatrudenia
 • Pracować nadmierną ilość godzin/mieć tylko parę przerw