Przemoc wobec dzieci

“Nadużywanie wrażliwości dziecka przez osobę bądącą w pozycji władzy lub zaufania, wykorzystując tę pozycję do uzyskania usług seksualnych w zamian za przysługi  lub inne korzyści jak alkohol, narkotyki, uwagę lub prezenty” – Engage Team, Blackburn

Możesz zauważyć, że dziecko:

  • Często znika lub wagaruje
  • Jest skryte
  • Otrzymuje pieniądze/prezenty z niewyjaśnionego źródła
  • Eksperymentuje z narkotykami/alkoholem
  • Przebywa w towarzystwie osób starszych (poza normalnymi okolicznościami) / są uwodzone przez osoby starsze
  • Jest w związku ze znacznie starszą osobą
  • Bierze udział w wydarzeniach socjalnych bez spójnego wyjaśnienia
  • Było widziane jak wsiada lub wysiada do samochodu z nieznanymi osobami dorosłymi
  • Wskazuje oznaki przemocy fizycznej/seksualnej (w tym chorób przenoszonych drogą płciową)
  • Wskazuje oznaki niskiej samooceny/samookaleczenia/zaburzenia jedzenia