Wykorzystywanie seksualne

Bądź świadomy: zwykłe mieszkania/hotele są coraz częściej używane jako domy publiczne. Osoby wykorzystywane seksualnie mogą:

  • Być przemieszczane  pomiędzy domami publicznym oraz z miasta do miasta
  • Spać w miejscu pracy
  • Posiadać ograniczoną ilość ubrań, z których większość ma charakter seksualny
  • Być uzależnione od alkoholu/narkotyków
  • Być zmuszane lub  zastraszane do świadczenia usług seksualnych
  • Być ofiarami porwania, napaści lub gwałtu
  • Mieć ograniczoną możliwość poruszania się, np.: zabierane do i odbierane z pracy
  • Być pozbawione zarobków za świadczone usługi (osoba trzecia zabiera pieniądze)