25 millioner mennesker er idag ofre for moderne slaveri – gjennom tvangsarbeid, sexhandel og trelldom.

Bli en VOKTER og lås opp frihet. En VOKTER forebygger utnyttelse, redder ofre, rehabiliterer drømmene deres og reformerer samfunn til å avskaffe slaveri en gang for alle.

Forebygge

VOKTERE finansierer våre utadrettede team og selvhjelps-grupper som utruster mennesker til å beskytte familiene sine fra kyniske menneskehandlere.

Redde

Millioner er fanget i moderne slaveri på verdensbasis. VOKTERE gjør det mulig for våre spesialister å identifisere og redde ofre.

Rehabilitere

Å redde ofre er ikke en enkelthendelse men en prosess. VOKTERE hjelper de overlevende med å få den profesjonelle støtten de trenger for å leve sine nye liv i frihet.

Reformere

Å gjøre slutt på modern slaveri vil kreve forandringer på alle nivå av samfunnet. VOKTERE er en viktig del av kampanjen for reformasjon.