Team Leader / Avdelingsleder – Norway Programmes

Hope for Justice exists to bring an end to modern slavery by preventing exploitation, rescuing victims, restoring lives and reforming society – do you share our passion to live in a world free from slavery?

Hope for Justice is seeking a Team Leader for our Programmes in Norway, skilled in engaging with at-risk communities, with multi-agencies partnerships and with enforcement and legislative government bodies. The successful candidate will direct and oversee a team of Community Engagement Specialists based in Bergen and Oslo, providing first line management, setting operational direction and providing leadership to the team.

The role requires network-building and strong interpersonal skills, as well as efficient time, budget and people management. The Team Leader will liaise with police, government agencies and other stakeholders as well as Hope for Justice teams around the world to share best practice.

Experience of working with vulnerable people would be very beneficial, as would language skills, a knowledge of other cultures and expertise in public speaking.

For full details about this exciting position, see the Role Profile below. Please note that we expect candidates to be fluent in Norwegian and English.

Change lives
End slavery

Location: Oslo, Norway

Full-time

Salary: Competitive salary (subject to experience) and benefits package

Closing date: Sunday 25th October, 2020

To apply: Email your covering letter, CV and completed Application Form to applications.no@hopeforjustice.org

As part of our commitment to safeguarding, this post is subject to background checks before an offer of employment is confirmed.

Hope for Justice eksisterer for å gjøre slutt på moderne slaveri ved å forebygge utnyttelse, redde ofre, rehabilitere liv og reformere samfunn – deler du vår lidenskap for å se en verden fri fra slaveri? ​

Hope for Justice søker en avdelingsleder til vårt operative arbeid i Norge.  Søkeren må ha kompetanse knyttet til arbeid med grupper hvor det er høy risiko for utnyttelse, tverrfaglig samarbeid og arbeid med offentlig myndighet og lovverk. Kandidaten som blir utvalgt vil være nærmeste leder for teamet av oppsøkende sosialkonsulenter og kursholdere basert i Bergen og Oslo. Dette inkludere ansvar for å sette prioriteringer og retning for arbeidet.

Denne rollen vil kreve evne til å bygge nettverk og relasjoner. Det vil også stilles krav til selvstendig arbeid, budsjettering og personalhåndtering. Teamlederen vil koordinere med myndigheter og offentlige tiltak, politiet og aktuelle aktører. Ansvaret for koordinering vil også inkludere samarbeid internt i Hope for Justice for å sikre «best pratice» og læring på tvers av land og regioner.

Erfaring fra arbeid blant sårbare mennesker, gode språkkunnskaper og interkulturell kompetanse vil være fordelaktig. Erfaring med å tale til forsamlinger vil også være nyttig.

For å se mer detaljer om denne spennende muligheten, se lenken til stillingsbeskrivelse (Role Profile). Vennligst merk at kandidater til stillingen forventes å være flytende i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Change lives
End slavery

Sted: Oslo, Norge

100% stilling

Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 25.10.2020  

Send inn din søknad, sammen med CV og utfylt søknadsskjema til applications.no@hopeforjustice.org