Norge

En tverrfaglig tilnærming for å gjøre slutt på moderne slaveri

Hope for Justice har utviklet en effektiv modell tilpasset kompleksiteten i menneskehandelsaker for å adressere utfordringer som møter ofre for menneskehandel i Norge.
 

 

Vårt kompetente team tilbyr opplæring av førstelinjetjenesten, utredning og identifisering av potensielle ofre, samt oppfølging og veiledning for å reintegrere ofre i velferdsordninger. Gjennom samarbeid med offentlige- og frivillige aktører gir vi ofre for menneskehandel i Norge mulighet til å gjenreise seg etter utnyttelsen.

«Vi har samlet et tverrfaglig team for å bekjempe en kompleks form for kriminalitet som har dyp innvirkning på sine ofre. Vår høyt kompetente stab tilbyr spesialisthjelp og innovative strategier i sitt arbeid med ofre, samarbeidsorganisasjoner og offentlige myndigheter.»

Tim Nelson
CEO, Hope for Justice

Forebygge

Voktere finansierer team som driver oppsøkende arbeid og selvhjelps-grupper som utruster mennesker til å beskytte sine egne familier mot menneskehandlere.

Redde

Våre saksbehandlere jobber tett på myndighetene for å identifisere ofre for menneskehandel og moderne slaveri, bygge broer av tillit, og redde personer ut fra situasjoner hvor de blir utnyttet.

Rehabilitere

Vi drifter rehabiliterende tiltak for å hjelpe ofre å bearbeide traumer, gir dem verktøy til å  gjenoppbygge livene sine, og tilbyr støtte for å møte vitale behov. Vi hjelper også partnere til å videreutvikle sine systemer.

Reformere

Vi lærer opp fagfolk i førstelinjetjenester til å gjenkjenne tegn på moderne slaveri og handle på det, og vi jobber for politisk endring ved å påvirke regjering og media. Vi jobber også med næringslivet for å eliminere slaveri i verdikjeder.