Juridisk bistand

Vi utvikler en strategi for å hjelpe ofre for menneskehandel å få tilgang til grunnleggende velferdsgoder.

Vårt team vil arbeide med ofrene for å sikre dem økonomisk støtte, bolig, rettshjelp til kompensasjon/søksmål, oppholdstillatelse og arbeidstillatelse, traume- og generell helsebehandling.