Opplæring

Vi skal bekjempe menneskehandel ved å øke bevisstheten om eksistensen av menneskehandel, og ved å utruste profesjonelle i front til å bekjempe det.

Hope for Justice utvikler ressurser og opplæring for profesjonelle/tjenestemenn som det er sannsynlig kommer i kontakt med ofre for menneskehandel, ofte uten at de oppdager det. Dette inkluderer ansatte i politiet, NAV, akutt helsetjeneste, asylmottak, Ute-seksjonen, toll-vesenet og arbeidstilsynet.

Deltakere vil lære å identifisere ofre, forstå omstendighetene som hindrer mennesker å søke hjelp og de vil lære hvordan de henviser ofre videre for å få hjelp.