Forebygge

Voktere finansierer team som driver oppsøkende arbeid og selvhjelps-grupper som utruster mennesker til å beskytte sine egne familier mot menneskehandlere.

Redde

Våre saksbehandlere jobber tett på myndighetene for å identifisere ofre for menneskehandel og moderne slaveri, bygge broer av tillit, og redde personer ut fra situasjoner hvor de blir utnyttet.

Rehabilitere

Vi drifter rehabiliterende tiltak for å hjelpe ofre å bearbeide traumer, gir dem verktøy til å  gjenoppbygge livene sine, og tilbyr støtte for å møte vitale behov. Vi hjelper også partnere til å videreutvikle sine systemer.

Reformere

Vi lærer opp fagfolk i førstelinjetjenester til å gjenkjenne tegn på moderne slaveri og handle på det, og vi jobber for politisk endring ved å påvirke regjering og media. Vi jobber også med næringslivet for å eliminere slaveri i verdikjeder.