«Vi har samlet et tverrfaglig team for å bekjempe en kompleks form for kriminalitet som har dyp innvirkning på sine ofre. Vår høyt kompetente stab tilbyr spesialisthjelp og innovative strategier i sitt arbeid med ofre, samarbeidsorganisasjoner og offentlige myndigheter.»

Tim Nelson
CEO, Hope for Justice