Hope for Justice har utviklet en effektiv modell tilpasset kompleksiteten i menneskehandelsaker for å adressere utfordringer som møter ofre for menneskehandel i Norge.
 

 

Vårt kompetente team tilbyr opplæring av førstelinjetjenesten, utredning og identifisering av potensielle ofre, samt oppfølging og veiledning for å reintegrere ofre i velferdsordninger. Gjennom samarbeid med offentlige- og frivillige aktører gir vi ofre for menneskehandel i Norge mulighet til å gjenreise seg etter utnyttelsen.