Hva er det neste som skjer?

Vi kan ikke få takket deg nok for at du vil bli med oss på denne reisen.
Sammen skal vi bringe frihet og verdig liv tilbake til mange ofre.

Du er en helt!